Advanced General Relativity - 240327

APA

Poisson, E. (2024). Advanced General Relativity - 240327. Perimeter Institute for Theoretical Physics. https://pirsa.org/24030003

MLA

Poisson, Eric. Advanced General Relativity - 240327. Perimeter Institute for Theoretical Physics, Mar. 27, 2024, https://pirsa.org/24030003

BibTex

     @misc{ scivideos_PIRSA:24030003,
      doi = {},
      url = {https://pirsa.org/24030003},
      author = {Poisson, Eric},
      keywords = {},
      language = {en},
      title = {Advanced General Relativity - 240327},
      publisher = {Perimeter Institute for Theoretical Physics},
      year = {2024},
      month = {mar},
      note = {PIRSA:24030003 see, \url{https://scivideos.org/pirsa/24030003}}
     }
     

Eric Poisson University of Guelph

Source RepositoryPIRSA
Talk Type Course