Advanced General Relativity - 240306

APA

Poisson, E. (2024). Advanced General Relativity - 240306 . Perimeter Institute for Theoretical Physics. https://pirsa.org/24030000

MLA

Poisson, Eric. Advanced General Relativity - 240306 . Perimeter Institute for Theoretical Physics, Mar. 06, 2024, https://pirsa.org/24030000

BibTex

     @misc{ scivideos_PIRSA:24030000,
      doi = {},
      url = {https://pirsa.org/24030000},
      author = {Poisson, Eric},
      keywords = {},
      language = {en},
      title = {Advanced General Relativity - 240306 },
      publisher = {Perimeter Institute for Theoretical Physics},
      year = {2024},
      month = {mar},
      note = {PIRSA:24030000 see, \url{https://scivideos.org/pirsa/24030000}}
     }
     

Eric Poisson University of Guelph

Source Repository PIRSA
Talk Type Course